TECUR – Utvalda som leverantör av skatteverket

Under tisdagen meddelar TECUR Sweden att man valts ut av skatteverket som leverantör av Rakelprodukter och -tjänster.
2021-07-06

TCECUR Sweden är ett teknikbolag som är specialiserade inom utveckling av helhetslösningar för säkerhetssystem och övervakning. Tjänsterna erbjuds via mobila lösningar samt molnbaserade system och inkluderar huvudsakligen larmsystem och kameraövervakning. Kunderna återfinns bland större företagskunder, samt inom offentlig sektor. Utöver huvudverksamheten erbjuds service och underhåll.

Under tisdagen meddelar TECUR Sweden att man valts ut av skatteverket som leverantör av Rakelprodukter och -tjänster, nu när skatteverket går in i Rakelnätet som är ett system för radiokommunikation för räddningsorganisationer och räddningstjänsten i Sverige. Avtalet löper på två år med option att förlängas upp till fyra år och är initialt uppskattat till ett värde av ca 2 MSEK exklusive tillägg och förlängningsoptioner.

Kommentar från VD

“TC Connect Swedens långa erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass när vi fått möjligheten att leverera Rakel även till Skatteverket. Vi ser framemot ett gott samarbete och en smidig utrullning tillsammans med kunden”, kommenterar VD, Klas Zetterman.

mer om ämnet