Tänka, Snabbt & Långsamt av Daniel Kahneman

En av de viktigaste böckerna i modern tid.
2020-07-02

Nobelpristagaren Daniel Kahneman med boken Tänka Snabbt och Långsamt

Daniel Kahneman tilldelades år 2002 nobelpriset i ekonomi. Tillsammans med kollegan Amor Tversky tog de fram slående nya tankesätt kring mänsklig irationalitet vid beslutsfattande. Ofta porträtteras den ekonomiska människan, eller som den benämns i flertalet beteendeekonomiska böcker: ekonen – som en individ vars beslut baseras helt på logik. De två genierna sade emot. 

Den logiska ekonen

Daniel Kahneman har forskat och prövat sig fram till flertalet tydliga exempel där mycket annat än kallsinnig logik leder människan till beslut. Detta ter sig mest uppenbart i situationer där pengar eller annat värde står på spel. Därför blir boken det självklara valet för den som vill gräva djupare i de fällor vi enkla varelser alltför lätt kliver rakt ned i. 

Daniel Kahneman om System 1 och System 2

Till att börja med beskriver Kahneman tänkandet som uppdelat i två olika system – ett impulsdrivet och ett med förmåga att stanna upp, tänka efter och kanske väga för- mot nackdelar. Vid många frågeställningar kommer ett svar till oss nästan automatiskt. Ett antagande eller intuition som leder oss till en förhastad slutsats. Dessa två system spelar in vid flertalet tillfällen som kan vara avgörande för oss, och gör boken klart läsvärd att bära med sig som referenspunkt inför såväl dagliga som tuffare beslut. 

Riskaversion kontra Riskbenägenhet

För det som rör ekonomi visar Kahneman på oförmåga att väga vinster och förluster som likvärdiga. Här tar han upp flertalet exempel där den mänskliga naturen för oss mot att bli mer riskbenägna när vi ligger under än när vi har tjänat pengar. Även fenomen som att värdera något vi har högre än något vi inte har, trots att föremålet eller fenomenet i sig exakt samma monetära värde. Alltså presenteras flertalet exempel på hur vi fattar beslut som enligt tidigare ekonomiska teorier ska grundas i logik, men i stället baseras på känslor. Det snedvrider många tankesätt och bör ställa nationalekonomiska grundkoncept upp och ned (inget som märks särskilt tydligt i nationalekonomisk universitetslitteratur). 

Börs- och tradingpsykologi

Allra tydligast blir detta när vi sedan går in på börspsykologi och fenomen som oförmåga att sälja förlorande aktier eller behålla vinnande. Vi missuppfattar vårt behov av att öka i aktier som går åt fel håll, trots att all logik tyder på att vår analys av bolaget mest troligt inte stämde när aktien rör sig mot oss. Vi blir istället mer riskbenägna och baserar besluten på känslor. Här kan även behovet av att “ha rätt” spela in, och oförståelsen inför att vi varken kan veta resultatet eller påverka utfallet göms som i skymundan av vårt ologiska tänkande. 

Bästsäljare och klassiker i hängmattan

Boken är bästsäljare av flertalet anledningar, och bör läsas om och om och om. Kahneman har bl.a. varit med och gästat Micael Covels podcast Trend Following, och många av de koncept som Kahneman tagit fram dyker upp gång efter gång i podcasten såväl som i annan ekonomisk litteratur. Kahneman har gjort mycket för tradingpsykologi och forskning kring beslutsfattande. Sätter man sig djupt in i koncepten finns otroligt mycket att hämta för sitt eget beslutsfattande, så väl i livet som på börsen. Därför rekommenderar vi starkt att man jobbar sig igenom detta guldkorn till bok flertalet gånger, så att koncepten verkligen sitter.

mer om ämnet