Sydsvenska hem – Säger upp avtal

Under onsdagen aviserar Sydsvenska hem att bolaget säger upp managementavtal tillsammans med Pareto Business Management AB.
2021-08-11

Sydsvenska Hem äger och förvaltar fastigheter. Största delen av fastighetsbeståndet består huvudsakligen av hyresrätter och samhällsfastigheter. Fastigheterna återfinns till största del i södra Sverige i regionerna Helsingborg, Kävlinge, Landskrona och Lomma. Bolagets målsättning är att långsiktigt kunna erbjuda ett tryggt och trivsamt boende.

Under onsdagen aviserar Sydsvenska hem att bolaget säger upp managementavtal tillsammans med Pareto Business Management AB. I samband med att bolaget Sydsvenska Hem AB bildades och kapitaliserades av Pareto Securities i början av 2016 tecknades ett managementavtal mellan Sydsvenska Hem och Pareto Business Management AB avseende den löpande övergripande förvaltningen av koncernen Sydsvenska Hem.

Organisationen

Syftet med att bygga upp en egen organisation är att öka den framtida utvecklingspotentialen för koncernen. Idag består organisationen av Gustav Adielsson verkställande direktör, Anette Nilsson ekonomichef, Oskar Ovesson fastighetsförvaltning och Therese Andersson ekonomi. Teknisk fastighetsförvaltning utförs av extern förvaltare.

mer om ämnet