Swemet – Elmätare utrustade för framtida regulatoriska kravställningar

Swemet är ett litet bolag med en nischad kompetens inom så kallad smart elmätning.
2020-10-02

Swemet är ett litet bolag med en nischad kompetens inom så kallad smart elmätning. Bolaget säljer både produkter och tjänster inom detta segment och har den senaste tiden levererat fin tillväxt, mycket tack vare sin nisch men också på grund av några intressanta triggers.

Nya regleringar

Elmätning har blivit en aktuell fråga för politiker där regeringen förra sommaren beslutade om att alla elmätare i Sverige ska bytas ut senast 2025. Nya krav på elmätare tillkommer där de bland annat ska klara av att mäta energi varje kvart. Kraven gäller även att de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter.

Denna kravställning kan Swemet matcha vilket gör deras produkter och tjänster eftertraktade.

Fördelar med Swemets mätare

Swemets elmätare som säljs tillsammans med kommunikationssystem har ett antal fördelar som gynnar såväl elbolag som dess kunder.

Systemet läser av mätdata mer effektivt vilket skapar förutsättningar för en mer korrekt fakturering gentemot kund, eller för den delen att som kund bli mer korrekt fakturerad gentemot elbolaget.

Den ökade informationen som elbolagen erhåller om sin drift minskar också behovet av att leta fel manuellt, detta minskar kostnader för fältarbete.

I takt med att datan som ska analyseras ökar, växer också behovet av bättre prestanda och en optimerad infrastruktur. Här erbjuder Swemet en helhetslösning genom sin servicedel som kan hjälpa elbolag med utbyggnad av elnät och utbildning för att optimera driften genom Swemets mätare.


Leaders are readers

How to make money in stocks ecoptimistVi har skrivit en uppsjö recensioner om de bästa tradingböckerna, som på olika sätt lyfter fram hur man blir en vinnande trader.

En bok vi gärna lyfter fram i relation till Swemet är How To Make Money in Stocks av William O’neill. Swemet växer genom i en högintressant sektor. O’neill lyfter fram många faktorer som påverkar aktiepriser, varav flera tycks högst relevanta för Swemet. Vi rekommenderar boken starkt!

 


Pålitlighet genom stor kund genererar nya affärer

Swemet har många olika kunder i Sverige där E.ON och Växjö Energi utgör två exempel. E.ON Elnät som kanske är det mest välkända namnet, har under många år anlitat Swemet när det gäller optimering av elnätskommunikationen. Denna referens har genererat många nya kunder där de senaste är VEAB, Sala Heby Elnät, Brittedals Energi.

Swemet kommunicerade även ut under Juni månad att man erhållit sin första order från en finländsk kund. Vidare kommunicerades det ut under slutit av Juli att man erhållit en order av analysinstrument till ett nätbolag i Palestina.

Stark tillväxt

Swemet dubblade sin omsätting under 2019 till 29mkr och har under de första 6 månaderna 2020 dubblat sin omsättning gentemot den första halvan 2019. Eftersom Swemet är så pass små kan ett enskilt nytt kundkontrakt sätta ett enormt avtryck på top-line. För att ta ett konkret exempel innebär den nya finländska kunden ett exportvärde om 150 TSEK men där Swemet kommunicerar att kunden har ett totalt behov av mätare till värde av 10MSEK.

Värdering

Om Swemet fortsätter vinna denna typ av kunder, vilket de bevisat att de i allra högsta grad klarar av, så talar mycket för att bolaget kommer fortsätta växa snabbt. De har även levererat vinst de senaste kvartalen med en marginal mellan 4-7%. Räknat på de två senaste halvårsrapporterna så levererade Swemet en vinst om 0.14SEK per aktie vilket ger oss ett P/E tal om 19.1.

Litet bolag värt att hålla koll på

Bolaget kommunicerar löpande ut nya kundkontrakt. Svenska affärer kommer sannolikt öka i antal och frekvens ju närmare vi kommer 2025. Swemet bevisar även att de klarar av att skala upp utomlands. Med sina konkurrensfördelar och en Svensk trend som kanske sprider sig utomlands, med krav på mer effektiva mätinstrument, kan värderingen närmast betraktas som låg.

Både i relation till sin redovisade tillväxttakt men också i förhållande till en framtid som ser väldigt ljus ut. Denna slutsats gör att Swemet blir ett bolag som är väl värt att hålla span på framåt.

mer om ämnet