Svenska Nyttobostäder – offentliggör teckning och tilldelning i nyemission

Under torsdagen tillkännager Svenska Nyttobostäder att tilldelning har skett i riktad nyemission.
2021-09-23

Svenska Nyttobostäder är tecknade på First North Stockholm och äger samt förvaltar fastigheter med huvudsakligen kvadrat- och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Beståndet finns i Storstockholm i nära anslutning till allmänna kommunikationer. Lägenheterna hyrs bland annat ut till skolor, sjukvård och företag. Bolagets vision är att fylla behovet av bostäder för mindre hushåll till priser som alla med inkomst ska ha råd med.

Under torsdagen tillkännager man att tilldelning har skett i riktad nyemission som uppgår i 2 819 275 preferensaktier, vilket beslutades redan på årsstämman den 27:e maj tidigare detta år. Man har valt att rikta sig till utvalda investerare som tecknar avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter.