Stockwik – Expanderar genom förvärv av tre bolag

Under måndagen aviserar Stockwik att bolaget förvärvar samtliga aktier i koncernen Hela Företagshälsovård AB.
2021-08-09

Stockwik är ett investmentbolag. Affärsidén är att driva en långsiktig verksamhet där bolagen förvärvas med intentionen att behålla dem på lång sikt. Idag investerar bolaget primärt i en portfölj av kvalitetsbolag. Inom bolaget finns en kompetens i form av affärsnätverk, bemanning och lång erfarenhet inom arbetsområdet.

Under måndagen aviserar Stockwik att bolaget förvärvar Företagshälsovård AB. Hela är en mindre koncern med inriktning på företagshälsa och vari ingår de tre bolagen Hela Företagshälsovård AB, Grogrund Företagsutveckling AB samt Hela Sjukvård AB. Samtliga aktier har förvärvats. Helas omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 juni 2021 till knappt 20 MSEK.

Kommentar från VD

”Hela är en svensk kvalitetsverksamhet inom hälsovårdsområdet med god historik och som uppvisar en stabil ekonomisk utveckling. Hela stärker Stockwik inom hälsovård och bjuder på fortsatt goda utsikter med sin etablerade verksamhet. Det är Stockwiks femte förvärv år 2021 och med Hela har Stockwik under innevarande år genomfört förvärv i alla koncernens fyra verksamhetssegment. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, kommenterar VD, David Andreasson i ett pressmeddelande under måndagen.