Stille – Förvärvar bolag

Under torsdagen meddelar Stille AB att man förvärvar schweiziska S&T AG som tillverkar mikrokirurgiska instrument.
2021-07-08

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolagets produkter används idag bland användare på global nivå. Utöver kärnverksamheten erbjuds även instrumentvårdsutbildning.

Under torsdagen meddelar Stille att man förvärvar 100% av aktierna i schweiziska S&T AG som tillverkar mikrokirurgiska instrument i premiumsegmentet. Bolagets produkter marknadsförs genom ett femtiotal distributörer världen över med USA, Storbritannien och Tyskland som viktigaste marknader.

Kommentar från VD

”Förvärvet av S&T innebär en sammanslagning av branschens två mest högkvalitativa tillverkare av kirurgiska instrument i premiumsegmentet. Detta ger ett betydande värde för Stilles verksamhet. Stilles produkterbjudande inom mikrokirurgi kompletteras nu kraftfullt och bolagens respektive distributionskanaler ger stora möjligheter till ökad försäljning”, kommenterar VD, Hanna Ernestam Wilkman i pressmeddelandet.

mer om ämnet