Stigande energipriser sätter avtryck på jordbruket

Priset på gödningsmedel har under de senaste månaderna rusat och detta sätter spår på sina håll.
2021-10-24

Priset på gödningsmedel har under de senaste månaderna rusat och detta sätter spår på sina håll. Framförallt går det att kapitalisera på. Denna trendspaning kommer behandla marknaden för gödningsmedel, hur gödningsmedel tillverkas och den underliggande trenden.

Tre olika näringsämnen som kan användas för att skapa gödningsämnen

Gödningsmedel spelar en viktig roll för att öka kvantiteten och kvaliteten på jordbrukets grödor. De tre primära ämnena som krävs för att grödor skall växa är kväve, fosfat och kalium. Idag finns inga kända substitut. Det krävs en hälsosam balans mellan de tre för att maximera dess effektivitet. Till skillnad från kväve och fosfat kräver kalium ingen kemisk process för att använda det som ett gödningsmedel.

Geopolitiska händelser som påverkar priset på fosfor och kalium

Kina inför exportförbud

För några veckor sedan meddelade Kina att de förbjuder och stoppar all export av fosfater som i stor utsträckning används vid jordbruks- och livsmedelsproduktion. Exportförbudet förväntas pågå till och med juni 2022. Denna nyhet släpps i ljuset av redan stigande mat- och gödselpriser globalt och kan komma att späda på en redan ansträngd situation.

Kinas exportförbud riskerar att urholka balansen mellan utbud och efterfrågan, vilket kan leda till att priserna på fosfater går upp ytterligare. Denna risk finns eftersom Kina representerar cirka 30 % av den totala handeln av fosfater i världen. Frågan är nu var köparna av fosfater kommer vända sig, samt vilka bolag som kan dra nytta vid denna inflektionspunkt?

USA sanktionerar Vitryssland

Utöver Kinas exportförbud har USA sanktionerat Vitryssland för inskränkningar av internationella normer vid genomförande av landets val för ett år sedan. Detta påverkar den internationella kaliummarknaden eftersom Vitryssland står för 20 % av världens kaliumutbud.

Några anledningar varför priset på olika typer av gödningsmedel har gått upp

Tanken är inte att djupdyka i kemi men det kan vara värt att veta följande:

  1. Naturgas krävs vid produktion av ammoniak
  2. Energi från fossila bränslen krävs vid utvinning av fosfater
  3. Produktion av gödningsmedel kräver både ammoniak och fosfater
  4. Gödningsmedel krävs vid livsmedelsproduktion.

Högre priser sätter sina spår

Inte helt oväntat har priset på gödselpriser trendat upp i samband med att priset på naturgas stigit under hösten. Priserna klättrade ännu högre efter att Kina överraskade världen med ett exportförbud av fosfater. Om trenden fortsätter kommer detta mest troligt sätta sina spår i termer av att bönder tvingas överföra sina högre produktionskostnader till att höja priset på mat.

Högre priser på grödor

Priset på soyabönor och majs har även ökat dramatiskt under ett antal månader vilket lett till att bönder har planterat en större mängd än vanligt. När bönderna planterar mer behövs mer gödningsmedel vilket också kan vara en delförklaring till att priset på gödningsmedel gått upp.

Långsiktig trend

Huruvida denna trend kommer vara långsiktig eller ej går det inte att uttala sig om. Däremot finns det ett antal faktorer som talar för en fortsatt prisökning på lång sikt.

Den globala populationen fortsätter att öka vilket i sin tur ökar efterfrågan på mat. I samband med en ökad population, industrialisering och urbanisering minskar också tillgängligheten på åkermark.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation bedömer att cirka 12 % av jordens landyta används som åkermark och att det finns litet utrymme för att utöka denna yta. Den globala tillgängligheten på mark per capita var under 2005 cirka 0,22 hektar vilket idag reducerats till 0,19 hektar enligt rapporterade siffror. Det bedöms att den kommer sjunka till 0,18 hektar till 2050. Under samma period förväntas världens population stiga från 7,4 miljarder till 9,7 miljarder.

Bättre och mer avancerade gödningsmedel krävs

Detta innebär alltså att världen förväntar sig en ökad matproduktion som en konsekvens av att populationen växer, under en period då tillgängligheten på åkermark förväntas minska. Detta ställer krav på teknologiska framsteg och avancerade gödningsmedel för att öka produktionen på den befintliga åkermarken.

En konsoliderad marknad

Gödselmarknaden är i högsta grad en konsoliderad marknad där de största aktörerna står för den största andelen av produktionen. De mindre bolagen står för en väldigt låg andel av marknaden.

Nästa vecka publiceras ett aktiespan av ett bolag som legat under Ecoptimists bevakningslista. Vill du få tillgång till dessa innan marknaden har hunnit springa ifrån dig? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och missa inga trender.