Speculation as a fine art and thoughts on life av Dickxon G. Watts

Speculation as a fine art and thoughts on life av Dickxon G.
2020-07-19

speculation ecoptimist

Speculation as a fine art and thoughts on life av Dickxon G. Watts

I boken Speculation as a fine art and thoughs on life, porträtterar Dickson G. Watts den perfekta mannen. Han är tydlig i distinktionen mellan kvinna och man, men dessvärre bitvis högst otydlig vad gäller egenskaperna hos den perfekta mannen. 

I skuggan av jättar

I relation till mycket annan litteratur ämnad för de i strävan efter självförverkligande, bleknar Dickson G. Watts generella sanningar. Inte alltid för att de är felaktiga, utan främst för att de bitvis är motstridiga mot varandra.  

Där finns absolut starka sanningar att plocka, men för att lyckas med det krävs någon form av kännedom kring vad andra sanningssägare sagt såväl innan som efter. Känslan läsaren dras med blir att Dickson G. Watts målar upp den mannen han upplever är perfekt, och inte nödvändigtvis den mannen som är ämnad att lyckas. Han belyser såväl mannen som spekulant, men också mannen som deltagare i samhället eller i affärer. 

I samtliga delar av boken stolpas principer upp. Vissa av dessa är rakt igenom världsklass, andra känns mest som utfyllnader eller snarare synonymer och omskrivningar av vad som tidigare skrivits. Tyvärr lämnas vi som läsare bitvis med tanken av att Mr Watts inte själv lyckats särskilt väl i sitt liv, utan snarare tittat på de som lyckats väl och försökt sammanfatta dem med klyschiga principer att utgå ifrån. Det gör dem tyvärr mindre trovärdiga. 

Boken som sådan får därför en svagare recension. Speculation as a fine art and thoughts on life har skrivits av andra, bättre författare, med mer informativt och givande innehåll. Där finns en uppsjö självhjälpsböcker att vända blickarna mot. Som komplement, eller för att ha i bokhyllan och ibland kunna referera till, duger Dickson G. Watts stolpiga bok helt ok. Men inte mer än så. 

Den påminner om Horace Engdahls Den Sista Grisen, där han på samma sätt stolpar upp aforismer i form av generella sanningar som liksom kommit till honom. En bok fylld av bra tankar och principer, men med för mycket fluff.

Michael Covel har sammanfattat principerna som krävs för att lyckas med spekulation långt bättre än vad Dickson G. Watts lyckats göra i sin bok. Tragiskt nog är Covels Trend Following antagligen en form av omskrivning av Speculation as A Fine Art. Men det finns värde att hämta i förfinandet, och Covel har arbetat hårt och väl. Det syns på långa vägar! 

 Den största anledningen till att vi ställer oss tveksamma till Speculation av Dickson G. Watts är hur flertalet principer ställer sig motstridiga till vissa aspekter av tradingpsykologi som tas upp i boken Trading in The Zone, som är den, av flertalet framgångsrika spekulanter, erkänt bästa boken för mindset när det kommer till trading. Därför blir det svårt att ta de uppstaplade generella sanningarna fullt på allvar.