SpectraCure – Nytt system godkäns för kliniska studier

Under torsdagen aviserar SpectraCure AB att deras behandlingssystem godkäns för användning i kliniska studier.
2021-06-24

SpectraCure AB är verksamma inom medicinteknik, och specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som huvudsakligen används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel.

Under torsdagen aviserar SpectraCure AB att deras behandlingssystem har blivit godkända av FDA, Food and Drug Administration, för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Systemet kommer att ersätta det befintliga i den pågående kliniska studien.

Tekniskt har det nya systemet bättre prestanda än det föregående, vilket kan ge möjlighet till bättre precision och snabbare behandlingar i framtiden. Det är även mindre, har lägre tillverkningskostnad och är mer lättanvänt än det tidigare systemet. Tillverkning av flera enheter pågår i SpectraCures produktionslokaler i Lund.

Kommentar från VD

”Det nya systemet är betydligt enklare att tillverka än det föregående och tack vare att det är mer lättanvänt kan sjukhusen i vår studie använda det själva utan direkt närvaro av personal från SpectraCure, efter viss träning. Det öppnar upp för att vi kan genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kan öka takten i studien,” kommenterar VD, Johan Folkunger.

mer om ämnet