Nyheter – efter aggressivt tumult på börserna finns möjligheterna

När den värsta röken nu lagt sig, står världen inför utmaningarna som börsen tycktes prisa in i mitten av mars.
2020-04-26

När den värsta röken nu lagt sig, står världen inför utmaningarna som börsen tycktes prisa in i mitten av mars. Och sanningssägande röster världen över velar kring huruvida vi ska uppåt, nedåt eller ingenstans härifrån. Mycket talar för att svingarna på marknaden först baserades på sjuksiffror. Nu pekar det mer mot ett tydligare skifte, där ett fokus på ekonomiska aspekter av krisen väger tyngre. Samtidigt skjuter de starkaste bolagen igenom tidigare motstånd och visar prov på styrka av rang. Ska man haka på dem, eller vänta på ytterligare fall? 

Vad nu?

Världen är inte sitt sanna jag när 4 miljoner + anmälningar för arbetslöshet annonseras i USA, och dessa nyheter tolkas mindre negativt. Relativbedömningar som får 4+ att se bra ut i kontrast mot 6-7 miljoner, gör att allt tycks vändas upp och ned. Som spekulant eller småsparare blir det snabbt omöjligt att göra något av marknadssentimentet. Därför blir det inte orimligt när sparekonomer skriker sig hesa med deviser som “fortsatt köpläge för investeringar med lång tidshorisont.” Känslan är att de flesta som ska in och härja i hackandet går bort sig. 

If youre first out the doorthat’s not called panicking.”

Och mitt i denna kris – som kanske inte var så mycket av en kris, men som antogs vara en kris och resulterade i lockdown som definitivt resulterar i ekonomisk kris – ska Saudi in och härja med prisdumpningar. Så i förra veckan såg vi hur Majkontrakten på WTI föll till minus. För att där plötsligt inte fanns några som kunde ta emot de kvarstående leveranserna av olja inför kontraktskfitet April/Maj, detta på grund av brist i lagringskapacitet.

All that glimmers

Och i denna kris står guldet i närheten av rekordhöga priser, med många så kallade gold bugs som hävdar att vi kan få samma scenario i guld som vi såg i olja, fast omvänt. Alltså att de som köpt guldkontrakt för leverans får beskedet om att de som sålt dessa kontrakt inte sitter på något fysiskt guld, för att de inte kunnat komma åt några egna leveranser. Detta som ett resultat av begränsad produktion under coronakarantän samt ett ökat köptryck i sin helhet. Som vi såg prisfallet i olja, skulle detta omvända scenario, givet att det slår in, resultera i ett plötsligt uppskjut i guldpriset.

Con Tango

På denna site har vi tidigare skrivit om shippingsektorn som genomgår stora förändringar. Genom haveriet av oljepris har arbitrageläge uppstått, där det blivit lönsamt att köpa absurda mängder olja för dagens pris för att boka en försäljning till ett framtida datum. Denna olja måste lagras någonstans, och den sedan tidigare utbudssköra shippingsektorn, är nu nästan helt bokad för att lagra olja. Alltså inte transportera, utan lagra. 

Whatever it takes

Med allt detta sagt är det inte så konstigt att ögonen tittar rödsprängt tillbaka på en genom reflektionen i spegeln, med en viss tomhet och kanske även rädsla. För likaväl som FEDs och andra centralbankers vanvettiga räddningspaket kan agera betonggolv mot fortsatta börsfall, kan världen komma till insikten att kejsaren de facto är naken. Sker det sistnämnda står vår värld inför ett paradigmskifte av rang, vilket mest troligt inte blir trevligt för nästan någon. 

Vilken jävla båt?

Vissa aktier lägger upp sig helt fantastiskt för så kallade utbrott från tidigare motståndsnivåer. Dom vill man ju såklart äga. Kanske att stop-loss sätts högre, tightare och att man i allmänhet bevakar sina positioner närmare. I Fill or Kill podden pratade de i veckan om hur de själva och många i deras närhet fortfarande sitter utanför börsen med långsiktiga investeringar. Det pekar på att ett potentiellt köptryck kan strömma tillbaka om saker ter sig rätt. Biotechsektorn rör sig fint med bolag som Oasmia, Aduro Biotech och Arch Biopartners med flera som lägger upp sig för break out eller har brutit ut på uppsidan. Där finns alltså indikatorer som pekar på styrka i marknaden, såväl på andra som indikerar fullskalig kollaps. 

En hel radda tomprat som knappast kan ha gjort dig smartare. Tyvärr. Funderingar kring en otydbar börs och allmänt en värld i lockdown. Vi tar sikte mot en ny vecka av stökigheter och ser fram emot att låta prisrörelserna visa vägen och agera därefter. 

Väl mött!