Soltech – Ytterligare order i Kina för dotterbolaget ASRE

Soltech vinner ytterligare en order genom dotterbolaget ASRE, och visar på fortsatt starkt momentum.
2020-11-16

Soltech Energy meddelar under måndagen i ett pressmeddelande att dotterbolaget ASRE som är verksamma i Kina har tecknat en order med ZheJiang SenKai New Material Co. Ltd. ASRE ska installera en solenergianläggning på 8 MW.

Ordern väntas ge årliga intäkter om drygt 5.4 MSEK. Avtalet ska löpa över 20 år och byggstart av anläggningen inleds under det fjärde kvartalet. Detta är ett av många nya kontrakt som ASRE vunnit i närtid.

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar.