Soltech Energy – Tecknar avtal med Skanska

Under onsdagen meddelar Soltech Energy att dotterbolaget, Takbyrån, har tecknat avtal rörande takentreprenad åt Skanska.
2021-09-01

Soltech Energy verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare i huvudsak i Sverige. Via dotterbolaget Advanced Soltech också verksamt i Kina. Bolagets tillväxtmål är högt ställda och genom en tydlig förvärvsstrategi utökar man verksamheten genom att köpa bolag inom traditionella branscher som tex tak, fasad och el som alla är experter inom sitt område och när man adderar solkompetensen så blir det moderna solföretag. Bolagets ambition är att öka integrationen av solen i vardagen.

Soltech kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor

I företagsgruppen samlar man bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter vars gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering av solcellslösningar. Bolaget har siktet inställt på framtiden att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder och på så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Under onsdagen meddelar Soltech Energy att dotterbolaget, Takbyrån, har tecknat avtal på 27 000 kvm tak åt Skanska i Göteborg. Taket förbereds även för att kunna bära en solcellsanläggning. Takbyrån anslöt sig till koncernen i juni 2021 och utökade då också sitt produktutbud så att det även innehåller solenergi.

Kommentar från VD – Takbyrån

“Det här projektet är en fjäder i hatten för Takbyrån. En stor takentreprenad för en etablerad aktör som Skanska är något som givetvis slår högt. Då vi sen några månader tillbaka är en del av Soltech så har vi haft en dialog med Skanska om vilken typ av tätskikt som lämpar sig bäst på tak med solcellsanläggning. Om byggherren senare vill installera solenergi på taket så är vi numera mer än redo att bistå även med det jobbet”, kommenterar VD, Tobias Udén i ett pressmeddelande under onsdagen.

mer om ämnet