Soltech Energy – Dotterbolaget ASRE tecknar ny order i Kina

Soltech Energy presenterar ytterligare ett avtal från dotterbolaget ASRE i Kina.
2020-11-12

Under torsdagen meddelar Soltechkoncernen att dotterbolaget ASRE har tecknat en order med Wuhu DingFeng om ca 20MSEK. Ordern väntas ge 0,98MSEK årligen och avtalet löper i 20 år.

“Det är glädjande att fortsatt att kunna presentera projekt som har mycket god lönsamhet helt utan subventioner. Vi har ett erbjudande som både uppskattas av marknaden och bidrar med mycket klimatnytta.” säger Max Metelius, VD Advanced Soltech, i ett pressmeddelande

Soltech driver verksamheten i Kina genom dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kundernas tak i Kina. Kunden betalar inte för dessa utan förbinder sig i stället att köpa elen som produceras under ett 20-årigt avtal.

Bara de senaste veckorna har Soltech Energy presenterat flera nya avtal i Kina genom dotterbolaget.