Soltech Energy förvärvar nytt bolag

Soltech Energy meddelar idag att de förvärvar 100% av aktierna i Rams EL AB med tillträde den 3 maj 2021.
2021-04-20

Soltech Energy meddelar idag att de förvärvar 100% av aktierna i Rams EL AB med tillträde den 3 maj 2021. Det förvärvade bolaget omsätter ca 70 MSEK och har 30 anställda. Detta blir det andra bolaget i elteknikbranschen som Soltech förvärvar.

Förvärvet är tänkt att integrera solenergi i produktutbudet och att öka omsättning såväl som resultat. Förvärvet ligger i linje med Soltechs affärsstrategi där bolaget kontinuerligt jobbar för att stärka sitt erbjudande inom elteknik och installation, kopplat till solenergi, ladd- och lagring. För att stärka sitt erbjudande förvärvar bolaget inom sol-, tak-, fasad-, och elteknikbranscherna.

Förvärvet finansieras med egen kassa genom nyemitterade Soltech-aktier. Rams El beräknas under 2021 (8 månader) bidra med en omsättning om ca 46 MSEK, samt ett positivt resultat.

Soltech Energys VD, Stefen Ölander, kommenterade om hur förvärvet rustar bolaget för att kunna ta ansvar för hela värdekedjan i en elektrifierad framtid.