SJR in Scandinavia – Konsultbolaget mot DUBBLERAD omsättning

Under fredagen tillkännager SJR in Scandinavia en ny långsiktig plan för hur rekryterings- och konsultbolaget ska dubblera sin omsättning.
2021-08-20

SJR in Scandinavia är tecknade på First North Stockholm och är ett bemanningsbolag. Specialisering sker främst inom uthyrning av arbetskraft till bank- och finanssektorn. Bolaget är verksamma inom tre verksamhetsgrenar: uthyrning, rekrytering och karriärvägledning vid omstruktureringar. Störst verksamhet innehas inom svenska storstäder.

Under fredagen tillkännager SJR in Scandinavia en ny tillväxtstrategi för hur rekryterings- och konsultbolaget ska DUBBLERA sin omsättning inom fem år. Tillväxten ska ske organiskt och genom kompletterande förvärv. Styrelsen har föreslagit ett namnbyte som del av strategin och beslut om detta kommer att fattas vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 24:e september 2021.

Strategin syftar till att bredda bolagets omfång med tyngdpunkt inom ekonomi och finans, till att även omfatta fler typer av tjänster som kompetensförsörjning och humankapital. Bolagets finansiella mål är en årlig rörelsemarginal om minst 10 procent. Utdelningspolicyn att dela ut minst 60 PROCENT av resultatet efter skatt står fast, under beaktande av SJR:s resultatutveckling, finansiella ställning samt långsiktiga investeringsbehov.

Expanderingen ska främst ske organiskt genom befintliga företag inom koncernen och via nystartade verksamheter. Man är även beredd att göra kompletterande förvärv där det går att skapa synergier med koncernens verksamhet och varumärke i bemannings- och rekryteringsbranschen.

Kommentar från VD

“Vår nya tillväxtstrategi innebär att vi genom olika varumärken inom specifika nischer ska driva på utvecklingen på arbetsmarknaden på än fler områden än vad vi gör idag. Genom organisk tillväxt inom SJR och Wes, nya organiska startups inom Ogunsen och beredskap att göra kompletterande förvärv när tillfället bjuds kommer vi att kunna verka inom fler spännande och lönsamma segment där vi ser långsiktig potential”, kommenterar VD, Kent Sangler i ett pressmeddelande under fredagen.

Kommentar från styrelseordförande

“Med namnbytet vill vi skapa en tydlig struktur och plattform för organisk tillväxt i gruppen – på bredden och på djupet. Det innebär också att vi stärker och värnar SJR:s starka position och företagskultur, där de får utrymme att utveckla deras framgångsrika affärsmodell. Det möjliggör samtidigt att vi kan bygga vidare med nya verksamheter, som inte ryms inom SJR, i andra delar av Ogunsen. Gemensamt är att vi jobbar nära våra kunder med att utveckla humankapital och lösa kompetensbehov där vår värdegrund utgör det sammanhållande kittet i gruppen”, kommenterar styrelseordförande och grundare, Per Ogunro i ett pressmeddelande under fredagen.

mer om ämnet