Sedana Medical – Erhåller godkännande i Frankrike

Under fredagen meddelar Sedana Medical att bolaget erhållit marknadsföringsgodkännande för inhalationssedering i Frankrike.
2021-08-13

Sedana Medical är verksamma inom medicinteknik och arbetar idag med AnaConDa-teknologi, vilket innefattar transformeringen av flytande vätska till gas. Tekniken används vanligen för intensivvårdspatienter vid nedsövning och skiljer sig gentemot den traditionella behandlingen som tidigare utgetts intravenöst med läkemedel.

Under fredagen meddelar Sedana Medical att bolaget erhållit marknadsföringsgodkännande för inhalationssedering i Frankrike. Godkännandet gäller för läkemedlet Sedaconda för administrering via den medicintekniska produkten AnaConDa, vilken används inom intensivvård i Frankrike. Ansökan har beviljats av det franska läkemedelsverket.

Kommentar från VD

”Godkännandet har gått snabbare än vi räknade med. Detta är mycket glädjande eftersom Frankrike är en av våra viktigaste marknader och kännedomen om behandlingen redan är relativt hög. Nu följer en pris- och subventionsprocess som beräknas ta fyra till sex månader innan Sedaconda (isofluran) kan börja användas på intensivvårdskliniker i Frankrike”, kommenterar VD, Jens Lindberg i ett pressmeddelande under fredagen.

Kommentar från medicinsk chef

“Effektiv sedering, med snabbt och förutsägbart uppvaknande efter sedering har stor klinisk betydelse för såväl patient som sjukvård. Det innebär patientkomfort och säkerhet samt möjliggör en snabb återhämtning och underlättad eftervård efter ventilatorbehandling”, kommenterar medicinsk chef, Peter Sackey i ett pressmeddelande under fredagen. 

mer om ämnet