SBB förvärvar andelar i Amasten

Under torsdagen offentliggör man att SBB förvärvar cirka 35 procent av aktierna och rösterna i bolaget Amasten.
2021-11-18

Amasten Fastighets är tecknat på First North Stockholm och är en fastighetskoncern vars vision är att förvärva, utveckla och förvalta fastighetsportföljen och inbringa aktieägarvärde. Bolaget förvaltar främst bostadsfastigheter men i portföljen ingår även lokal- och kontorsfastigheter.

Amasten Fastighets AB noterar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal med Amastens största aktieägare ICA-handlarnas Förbund Finans AB om att förvärva ICA:s 246 000 000 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 32,71 procent av aktierna och 32,74 procent av rösterna i Amasten. Köpeskillingen motsvarar ett totalt kontantvederlag om 3 271 800 000 kronor.

SBB har även ingått avtal om att förvärva sammanlagt 19 410 754 ytterligare stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 2,58 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Köpeskillingen för dessa aktier motsvarar ett totalt kontantvederlag om 258 163 028,20 kronor. SBB kommer efter transaktionerna att kontrollera cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Transaktionerna förväntas slutföras den 30 november 2021 och kommer då enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.