Rizzo – Genomför riktad nyemission

Under onsdagen aviserar Rizzo att man genomför riktad nyemission baserat på det beslut som fattades den 7:e oktober.
2021-10-13

Rizzo Group är tecknade på Small Cap Stockholm och är en modekoncern som idag bedriver försäljning av accessoarer, resetillbehör och skor på den nordiska marknaden. Bolaget har flertalet butiker under varumärkena Rizzo, Morris, Accent samt E-Com. Bolaget driver även NK Skor & Accessoarer och Travel i Stockholm och Göteborg.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Den extrainsatta bolagsstämman fattade den 7:e oktober beslut om riktad nyemission till Archelio Capital AG som nu träder i kraft. Samtliga 12 224 363 aktier av serie B tecknas av Archelio till en kurs om 1 SEK per aktie. Aktiekapitalet ökar med dryga 730 000 SEK, till ett kapital om ca 7,6 MSEK och betalningen sker genom fordran uppgående till  dryga 12 MSEK.

mer om ämnet