Resultat av uppföljningsstudie

Under tisdagen offentliggör Vicore Pharma flera positiva resultat av uppföljningsstudie från behandlingen C21.
2021-11-02

Vicore Pharma är tecknade på Small Cap Stockholm och är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget bedriver forskning och utveckling av molekyler med agnostisk verkan, i branschtermer benämnt Renin Angiotensin System, som påverkar vätske- och saltbalansen i kroppen. Vicore Pharma ingår vanligtvis licensavtal med andra läkemedelsbolag i branschen och har verksamhet på global nivå.

Vicore Pharma har utfört uppföljningsstudie av C21 som är en behandling som syftar till att minska lugnskador hos sjukhusinlagda covid-patienter. I korthet är detta resultaten av studien:

  • Resultaten visade närmare 50 procent minskning av uppkomna lungskador efter behandling med C21  jämfört med placebo.
  • Dessa positiva fynd tillsammans med tidigare kliniska resultat talar för att C21 kan påskynda återhämtningen.
  • C21 utvärderas för närvarande vid en fas 3-studie tillsammans med covid-patienter.
Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

De nya resultaten är baserade på undersökningar med högupplöst datortomografi i en uppföljningsstudie om 3-6 månader efter avslutad behandling. Studien inkluderade en grupp om totalt 33 patienter med covid-19, som deltog i Vicores fas 2-studie.

Kommentar från VP clinical development – Vicore Pharma

“De här lovande resultaten är uppmuntrande nyheter för patienter och läkare som deltar i Vicores pågående fas 3-studie i covid-19, ATTRACT-3 och tyder på att C21 har potential att påskynda återhämtningen efter covid-19. De indikerar också att de långsiktiga skadorna som vissa patienter upplever efter svår covid-19 kan komma att förbättras efter behandling med C21”, kommenterar VP clinical development, Elin Rosendahl i ett pressmeddelande under tisdagen.