Qiiwi Games – Spelutvecklingsbolaget med kraftig omsättningstillväxt per aktie

Qiiwi Games levererar fin tillväxt efter lanseringen av de framgångsrika spelen Wordington och Hell's Kitchen.
2020-10-29

Qiiwi Games är ett spelutvecklingsbolag till mobila plattformar. Bolaget har en diversifierad affärsmodell där de både utvecklar spel inom egna IP:n men också gemensamt med partners. De har den senaste tiden visat upp en väldigt snabb tillväxt efter att ha lanserat en rad framgångsrika spel. Qiiwi Games ser ut att kunna fortsätta växa både genom spel som redan finns på marknaden men också genom nya stundande lanseringar.

Väldigt stark omsättningstillväxt per aktie 

Under det första halvåret ökade Qiiwi Games omsättning per aktie med 789% jämfört med Q1+Q2 2019. De har under samma tid levererat en vinst om 0.89kr per aktie, att jämföra med en förlust på -0.27kr under första halvan av 2019. Förklaringen till en sådan explosiv tillväxt ligger huvudsakligen i framgångarna från två lanserade spel.

Wordington och Hell’s Kitchen där siffrorna för dessa spel talar sitt egna språk: 

  • Den 31 oktober 2019 inleddes en global lansering av Wordington, innan ens ett år hade passerat meddelade Qiiwi Games den 5 oktober 2020 att spelet har 15 miljoner registrerade användare.
  • Den 28 november inleddes en global mjuklansering för Hell’s Kitchen, redan den 30 april övergick spelet till en fullskalig lansering och under Q2 stod Hell’s kitchen för 11.8 miljoner av bolagets 31.4 miljoner i omsättning.

Eget IP eller Branded Game

Vad som är extra intressant med dessa spel är att Wordington är lanserat under eget IP, vilket innebär att Qiiwi Games själva står för hela utvecklingen och marknadsföringen av spelet. Hell’s Kitchen är lanserat som ett ”Branded Game”, gemensamt med en partner. Branded game står för att Qiiwi games kommer över rättigheter till ett väletablerat varumärke genom att dela intäkterna med en partner.

Risk to reward 

Även om Wordington gått fenomenalt bra så innebär spel under eget IP generellt sett en lite högre risk. Här handlar det om att av egen kraft komma ut på marknaden och synliggöra sitt spel för allmänheten, slår detta rätt, vilket det gjorde med Wordington, tjänar Qiiwi Games 100% av intäkterna.

Eftersom Branded Games redan från start innebär en igenkänningsfaktor från potentiella spelare blir det enklare att marknadsföra spelet och här står heller inte Qiiwi Games för all marknadsföring. Hell’s Kitchen lanserades tillsammans med ITV, detta möjliggjorde utspridda marknadsföringskampanjer till ITV:s publik på breda fronter såsom TV, Facebook, Twitter med mera.

Att bolaget lyckats med två olika lanseringar under olika strategier tyder på att affärsmodellen levererar önskat resultat där framgång nås utan att orimliga risker tas.

Annonsintäkter

Ca 80% av bolagets intäkter kommer från annonser inne i spelen, ofta genom att spelaren kan ”ta sig vidare” i spelet om denne först tittar på en annons. Det kan likställas som en modern variant av reklamavbrott mitt i en spännande filmscen.

Resterande 20% kommer från köp inne i spelen. Eftersom spelen inte kostar att ladda ned bygger affärsmodellen både på att spelen tilltalar en stor massa men också att spelarna är lojala och stannar kvar, här har Qiiwi Games lyckats med båda delarna.

Marknadsföra nya spel i Wordington och Hell’s Kitchen

Genom lyckade utfall med Wordington och Hell’s Kitchen kan nu Qiiwi Games korsmarknadsföra nya spel genom dessa två vilket öppnar för möjligheter till ännu snabbare uppskalning av bolagets nya spel framåt. Vidare kan bolaget återanvända delar av de äldre spelens programmering in i nya spel vilket minskar utvecklingskostnaderna och optimerar processen.

Senare satsningar inom “branded Games” som inletts

  • Coronation Street som ett branded game tillsammans med ITV, en låst mjuklansering inleddes den 30 sep och efter att nyckeltalen för de begränsade marknaderna var bra kommunicerade Qiiwi Games ut den 28 oktober att en global mjuklansering inleds den 15 december.
  • Kitchen Nightmares tillsammans med All3Media International.
  • Midsummer Murders tillsammans med All3Media.
  • MasterChef tillsammans med licensinnehavaren Edemol Shine Group.

Därutöver har ett nytt spel under den egna IP:n kommit

  • Mjuklansering av frågesportspelet Trivia Mansion inleddes den 19 Augusti.

Ambitioner om Asien

Hittills har störst framgång uppnåtts i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien, Portugal Och Ryssland. Men eftersom affärsmodellen är skalbar kan bolaget fortsätta växa genom sina befintliga spel på nya marknader. Ambitioner finns att penetrera den Asiatiska marknaden. Eftersom det rör sig om frågesportsspel kräver det en anpassning av språket på en del marknader.

Vidare kan bolaget använda sig av erfarenhet från lyckade lanseringar och optimera nästa spel både vad gäller kostnadsminimering genom att använda delar av gammal programmering men också genom korsmarknadsföring på redan lyckade spel.

Större delen av personalstyrkan sitter på Cypern vilket innebär billigare personalkostnader och erbjuder möjligheten att hålla nere kostnader trots aggressiv expansion.

Datadriven process

För varje lyckad lansering talar mycket för att Qiiwi Games får en ännu bättre systematik i sin process eftersom de lär sig hur de ska tolka data på ett optimalt sätt. De är datadrivna i sin lansering där nyckeltalen som erhålls från den mjuka lanseringen styr den eventuella uppskalningen. Det begränsar risken och optimerar processen.

Mycket i pipen

De har nu flera nya spel i pipen, både under egna IP:n men också genom partners. Kombinationen av redan framgångsrika spel som kan växa ytterligare, och nya spel som kommer till marknaden talar för att Qiiwi Games kan fortsätta sin tillväxtresa framåt.

Mer information kommer den 4 November under Q3 rapporten.