Prebona – GODA resultat från tester

Under tisdagen meddelar Prebona att man erhållit mycket goda resultat från olika typer av tester som har genomförts med internationell standard.
2021-08-24

Prebona är listade på Spotligh och är ett materialteknikbolag som utvecklar och säljer funktionella och miljövänliga material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare. Produkterna inkluderar huvudsakligen lukteliminerande produkter, skyddande ytbeläggningar samt antimikrobiella system. Kunderna återfinns bland annat inom facility management, byggindustrin samt inom textilindustrin.

Under tisdagen meddelar Prebona att man erhållit mycket goda resultat från olika typer av tester, studierna har genomförts med internationell standard. En av studierna visar att Prebonas produkt erhåller likvärdiga värden med marknadsledaren.

Testerna ingår i ett löpande arbete som Prebona genomför för att verifiera effekten av sina produkter. Man undersöker möjligheten att använda ett mindre aktivt material för en given effekt jämfört med konkurrerande teknologier och samtidigt skapa en långtidsverkande effekt.

Kommentar från VD

“Det är riktigt bra att vi nu tydligt kan påvisa hur effektiva produkter vi har jämfört med marknadsledande produkter på marknaden. Många av våra kunder väntar på den här av typen av tredjeparts-verifiering. Tillsammans med tidigare framgångsrika tester kommer dessa studier att ligga till grund för den pågående affärsutvecklingen av produktportföljen. Ett första konkret exempel på detta är kommersialiseringen av Prebona CombiFresh som nu i höst kommer att lanseras i Sydkorea, kommenterar”, kommenterar VD, Patrik Bernstein i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet