Powercell ska etablera en lokal närvaro på den norska marknaden

Powercell meddelar att de beslutat om att etablera en lokal närvaro på den norska marknaden.
2021-04-21

Powercell meddelar att de beslutat om att etablera en lokal närvaro på den norska marknaden. I närtid handlar det om att utvärdera förutsättningarna för en lokal etablering och bolaget kommer som ett första steg inleda rekryteringen av en senior säljperson med lokal förankring.

Norge har de senaste åren, likt många andra länder, infört skärpta utsläppskrav avseende koldioxid och skadliga partiklar för bland annat anläggningsmaskiner, byggarbetsplatser och kustnära sjöfart.

Powercell presenterade nyligen en komplett produktportfölj för vätgaselektrifiering, avsedd för off-road segmentet vilket bland annat gäller anläggningsmaskiner.

Powercell har sedan tidigare en undertecknad avsiktsförklaring med norska Statkraft avseende energilösningar inom bränsleceller och vätgas.

Powercells VD, Richard Berkling, motiverar beslutat att etablera sig lokalt i Norge med att konstatera att Norge ligger långt fram inom användandet av vätgaselektrifiering. Landet driver en etablering av infrastruktur och värdekedja, vilket enligt Richard, ger goda möjligheter att skapa kommersiellt uthålliga affärsmöjligheter.