Ovzon – Erhåller beställning från brittisk partner

Under tisdagen meddelar Ovzon att bolaget erhållit en order på satellitkommunikationstjänster från företagets partner Airbus UK.
2021-08-10

Ovzon är verksamma inom rymdindustrin. Bolaget tillhandahåller satellitbaserade lösningar för olika bredbandstjänster, vilka huvudsakligen används för uppkoppling och överföring av data. Kunderna återfinns bland större myndigheter, försvarsorganisationer, media, NGO verksamheter och telekombranschen.

Under tisdagen meddelar Ovzon att bolaget erhållit en order på satellitkommunikationstjänster från företagets partner Airbus UK för att möta nya kundkrav. Kontraktet löper över ett års tid med start i augusti 2021. Beställningen innefattar Ovzons globala satelitkommunikationsnätverk och mobila bredbands-terminaler.

Kommentar från VD

”Vi är mycket nöjda med den nya ordern från Airbus. Vi ser detta som en stark bekräftelse på att våra produkter och tjänster, med sin höga prestanda och förmåga att uppfylla ett antal viktiga krav som säkerhet, resistens, mobilitet och hastighet, levererar stort värde till våra partners och kunder”, kommenterar VD, Per Norén i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet