Orexo – Tecknar lukrativt avtal

Under måndagsmorgonen aviserar Orexo AB att man tecknar kommersiellt partnerskap tillsammans med Sober Grid.
2021-07-12

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende.

Under måndagsmorgonen aviserar Orexo att man tecknar kommersiellt partnerskap tillsammans med Sober Grid. Avtalet avser de två beprövade kliniska terapierna vorvida och deprexis.

Sober Grid är med mer än 300 000 användare det största globala sociala medie-nätverket för dem som vill få stöd och hjälp med beroendeproblem.

Kommentar från VD

“Det här spännande samarbetet ger oss en fantastisk möjlighet att nå ut med vorvida® och deprexis® till en stor grupp av personer som kämpar med psykisk ohälsa och som är i behov av support. Avtalet med Sober Grid är resultatet av ett ihärdigt arbete inom vårt DTx team som arbetar outtröttligt med att få DTx marknaden att ta fart och dessutom med att ta utveckla nya intressanta koncept för kommersialisering av våra digitala terapier”, kommenterar VD och koncernchef, Nikolaj Sørensen i ett pressmeddelande under måndagen.

 

mer om ämnet