Opna adresserar vanligt problem

Amido lanserar idag den oberoende tjänsten Opna i kontrollerad beta-test för inbjudna kunder och samarbetspartners.
2021-10-27

Amido är ett teknikbolag tecknat på Spotlight. Bolaget är specialiserade inom utveckling av passagesystem som används av fastighetsägare. Tekniken baseras på egenutvecklad webbplattform och utöver huvudverksamheten erbjuds även administrationstjänster för tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna är verksamma inom offentlig sektor, industri samt fastighetssektorn.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Amido lanserar idag den oberoende tjänsten Opna i kontrollerad beta-test för inbjudna kunder och samarbetspartners. Man ger entreprenörer ett foto-ID och en plattform för att själva administrera sin personals åtkomst till fastigheter. Fastighetsägare väljer vilka dörrar som omfattas av systemet och när personal slutar sin anställning så tas accessen automatiskt bort ur passersystemen.

Tjänsten har tagits fram i samråd med kunder och beräknas bidra med positivt kassaflöde under 2022. Man har under en lång tid tampats med att finna en lösning på hur man ska identifiera sig när man låser upp dörrar av olika slag. Koder har ofta kommit bort eller hamnat i fel händer. Opna-lösningen adresserar detta problem och gör det enkelt för fastighetsägaren. Foto-ID:et ska förhoppningsvis leda till att de boende i fastigheten ska känna sig trygga.

Peo Emgård, du är produktägare av Opna på Amido. Vad är skillnaden mellan Opna och ID06?

“Båda är foto-ID så det kan se lika ut. Opna är inte en digital personalliggare, det är däremot ID06. Opna är ett system för säker access till fastigheter med passersystem, det är inte ID06. Opna är inte heller “bara” ett passerkort som man får som en tjänst utan att behöva producera det själv. Opna är en systemlösning för delning av accesser och automatisk spärrning. Säkerheten i EM och Mifare teknologi höjs markant när det genom systemet kombineras med BankID”.

Men varför ett kort istället för mobil?

“Kortet har som syfte att vara synligt. Passersystemsdelen handlar om att den installerade tekniken ute i fastigheter idag till extremt övervägande del inte är mobilkompatibel. Opna kommer även komma som app, men det ersätter inte behovet av access till befintliga system, eller väl synligt ID-foto”.

Johnny, VD på Amido, vad har Opna för betydelse för bolaget?

“Opna blir ytterligare en viktig del av det växande ekosystemet kring vår DAX teknologi. Genom DAX kan vi redan idag dela flest accesser i Sverige, och vi bryggar även enkelt över till organisationer och system som inte använder, eller vill använda, våra andra tjänster idag.

Opna tar med alla de smarta fördelar många har sett med att använda ID06 som passerkort och adderar ytterligare ett flertal, även om man inte har vår tjänst Alliera. För våra kunder automatiserar det flera steg till och det kostar dem inte en krona extra.

I dialogen med våra kunder har återkopplingen varit oerhört positiv. När vi får kommentarer som detta är ju vårt enda alternativ framåt och det låter för bra för att vara sant så har vi nog träffat ganska rätt med behovet för tjänsten.

Denna tjänst och andra kommande tjänster är möjliga tack vare de signifikanta investeringar i utveckling som vi gjort kombinerat med vår marknadsledande position och kundbas. Opna är ett oerhört bra komplement till Amidos erbjudande med en hög potential”.

mer om ämnet