Ökad volatilitet och svaghet på index under måndagen

Vix öppnar med ett gap upp över EMA10.
2021-04-19
  • Vix öppnar med ett gap upp över EMA10. Det kan vara Intressant att bevaka EMA20 och EMA50 under de kommande dagarna.

Dagsgraf på Vix

  • 10årsräntan i USA befinner sig i dagsläget mellan EMA200 på och EMA10 på veckografen. Som vi nämnt tidigare så påverkar utvecklingen av denna Growth/Value ration. Den utritade rangen blir viktig att hålla koll på under de kommande veckorna.

Veckograf på US10Y

  • First North handlas ned under måndagen. Som vi nämnt under de senaste veckorna har indexet fortfarande overhead supply kvar. Nivåer att bevaka framåt kan bli EMA10, EMA20 och EMA50.

Dagsgraf på First North

  • Semiconductor index viker ned idag. Vi nämnde denna range nyligen och tyckte den såg konstruktiv ut. Idag viker indexet ned från den kortsiktiga rangen vilket sannolikt kommer kräva mer tid (om) innan den kan gå upp.

Dagsgraf på Semiconductor index (SOXX)

  • Bitcoin handlades svagt under helgen. Visserligen stängde priset ovanför EMA50, men nedgången skedde på ganska hög volym. Idag handlas priset marginellt under EMA50. Som bilden nedan indikerar är detta glidande medelvärde viktigt att hålla koll på eftersom priset respekterat det under kryptovalutans uppgång.

Dagsgraf på Bitcoin

  • Dollarn handlas svagt under måndagen och priset befinner sig fortsatt under alla glidande medelvärden som vi bevakar.

Dagsgraf på Dollarindex (DXY)

  • Guld ser ut att testa EMA200 underifrån inom kort. Tillgångsslaget kan bli mer och mer aktuellt att hålla koll på om Dollarn fortsätter trenda ned.

Dagsgraf på Guld