Nilar – Utser tillförordnad VD och koncernchef

Under tisdagen aviserar Nilar International AB att bolaget funnit sin tillförordnade VD i Erik Oldmark som tillträder den 30:e augusti.
2021-08-17

Nilar International är tecknade på First North Stockholm. Bolaget tillverkar batterier som används för privat- och industriellt bruk. Produktutbudet är anpassat för olika ändamål och används exempelvis för laddning av elbilar, solenergi i hemmet eller balansering av elnät inom industrin. Kunderna återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora företagskunder verksamma inom diverse sektorer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Under tisdagen aviserar Nilar International att bolaget funnit sin tillförordnade VD i Erik Oldmark som tillträder den 30:e augusti. Oldmark ansluter närmast från befattningen som VD i Metria AB, där han varit verksam under åren 2016 till 2020. Han har lång erfarenhet från arbete inom det svenska näringslivet, men även utomlands och har tidigare haft chefsbefattningar på bl.a. Ericsson och Relacom. Oldmark har en civilinjengörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan

Redan 14:e juni meddelade VD Marcus Wigren att han ämnade att lämna posten som han verkat på i 14 år, med önskemålet om en avgång senast vid årsskiftet 2021/22. Trots att han lämnar sin post så kommer Wigren att kvarstå till Nilars förfogande till slutet av detta år.

Kommentar från VD

”Nilar är idag väl rustat för att dra nytta av den snabbt växande marknaden inom energilagring och är en av få europeiska producenter av avancerade batterier med full integration. Det globala behovet av energilagringssystem i bostäder, kontor och fabriker ökar snabbt. Jag ser mycket fram emot att vara en del av Nilars fortsatta framgångsresa efter den publika noteringen i slutet av april, och hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från tidigare uppdrag tillsammans med Nilars medarbetare”, kommenterar nytillsatte VD:n, Erik Oldmark i ett pressmeddelande under tisdagen.

Kommentar från styrelseordförande

”Vi är väldigt glada att Erik kommer att ta vid som tillförordnad VD i Nilar. Han har en gedigen bakgrund med lång operationell och kommersiell erfarenhet och från internationellt ledarskap. Erik kommer att vara starkt bidragande till bolagets utveckling mot kommersialisering och lönsam tillväxt. Styrelsen vill samtidigt tacka Marcus för hans mångåriga och betydande bidrag till Nilars utveckling”,kommenterar styrelseordförande, Michael Obermayer i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet