Nilar – STARK marknadsefterfrågan trots produktionsstörningar

Under måndagen presenterade Nilar International bolagets Q2 som visar på stärkt efterfrågan på marknaden trots ett kvartal som kantats av störningar.
2021-08-24

Nilar International är tecknade på First North Stockholm. Bolaget tillverkar och utvecklar batterier som används för privat- och industriellt bruk. Produktutbudet är anpassat för olika ändamål och används exempelvis för solenergi i hemmet, för balansering av elnät inom industrin, samt för laddning av elbilar. Kunderna återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora företagskunder verksamma inom flera sektorer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Under måndagen släppte bolaget sin Q2-rapport:

  • Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 7,2 MSEK, vilket var en minskning med 5%.
  • Rörelseresultatet ökade till -131,8 MSEK.
  • Bruttoresultatet minskade till -84,8 MSEK.
  • EBITDA minskade till -100,6 MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -4,03 kr.

Bolaget arbetar med åtgärder för att nå lönsamhet, såsom lägre inköpskostnader av råmaterial och komponenter genom volymköp, samt fortsatt produktutveckling där bl.a. billigare ingående elektronikkomponenter är under utveckling.

Väsentliga händelser under Q2

Nilar har under kvartalet brottats med produktionsstörningar som kraftigt påverkat kvartalets produktion, men som nu har åtgärdats. Bolaget har breddat sin produktportfölj, och de har även påbörjat integrationsprojekt för att möta nya kunder. Bolaget noterades på First North den 30 april.

Tillverkningskapaciteten i Gävle har ökat under det andra kvartalet och fyra nya produktionslinor kommer att installeras under hösten 2021. Dessutom expanderar bolaget till Estland, med planerad produktionsstart sommaren 2022.

Kommentar från VD

VD, Marcus Wigren, berättar om ett vacklande kvartal som bjudit på stora utmaningar, där covid-19 haft ett finger med i spelet och där bolaget har drabbats av kvalitetsproblem i råvaruförsörjningen. Han menar vidare att det försämrade resultatet främst berott på högre kostnader för material och ökade personalkostnader.

“Under 2023 är målsättningen att uppnå en omsättning på över SEK 1 mdr. Det långsiktiga EBITDA-målet är en marginal om över 20 procent som uppnås genom högre volymer, skalfördelar och en högre andel produktion i lågkostnadsregioner”.

Avslutningsvis så vill Marcus Wigren tacka kollegorna på Nilar International, där han arbetat inom olika befattningar i 14 år. Han känner sig trygg med att överlämna stafettpinnen till nye tillförordnade VD, Erik Oldmark.

mer om ämnet