Nilar International senarelägger kvartalsrapport för Q3

Styrelsen i Nilar International AB har beslutat att senarelägga rapporten för det tredje kvartalet till måndag den 22 november 2021.
2021-11-15

Nilar International är tecknade på First North Stockholm  en utvecklare av batterier. Bolaget tillverkar och utvecklar batterier som används för privat- och industriellt bruk. Produktutbudet är anpassat för olika ändamål och används exempelvis för solenergi i hemmet, för balansering av elnät inom industrin, samt för laddning av elbilar. Kunderna återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora företagskunder verksamma inom flera sektorer.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Styrelsen i Nilar International AB har beslutat att senarelägga rapporten för det tredje kvartalet till måndag den 22 november 2021.