Ngenic – Erhåller order från BRF Erikslust

Under fredagen meddelar Ngenic AB att man mottagit order på tjänsten Fairshare från BRF Erikslust i Malmö.
2021-07-02

Ngenic AB är verksamma inom energisektorn. Bolaget arbetar med digitalisering och utveckling av tekniska lösningar för energisystem. Produkterna möjliggör övervakning och mätning av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät. Bolaget är primärt verksamma inom den nordiska marknaden.

Under fredagen meddelar Ngenic att man mottagit order på tjänsten Fairshare från BRF Erikslust i Malmö. Ordern har ett initialt värde om drygt 1,1 MSEK och ska vara slutlevererad under 2021.

Kommentar från affärsansvarig

”Att i hård konkurrens vinna även denna order visar återigen att Ngenics produkter och tjänster håller den höga nivå vi arbetat för under en längre tid. Vi ser fram emot ett långt partnerskap med den aktuella bostadsrättsföreningen”, kommenterar affärsansvarig, Gunnar Forsberg.

mer om ämnet