Nextcell – Investerar med mångårig partner

Under tisdagen meddelar NextCell Pharma AB att man investerar i ett nystartat bolag tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner och kontraktstillverkare, Polski Komórek Macierzystych.
2021-06-22

NextCell Pharma AB innehar verksamhet inom hälsovårdssektorn. Idag sker utveckling av stamcellsprodukter som huvudsakligen används vid behandling av autoimmun diabetes och vid njurtransplantation. En stor del av arbetet består av stamcellsforskning där bolaget för närvarande utvecklar läkemedelskandidater som skall underlätta och öka acceptansen vid organtransplantation.

Under tisdagen meddelar NextCell Pharma AB att man investerar i ett nytt bolag tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner och kontraktstillverkare, Polski Komórek Macierzystych. Bolaget har förvärvat ca 10% av aktierna i det nystartade bolaget FamiCordTx genom en riktad nyemission, vilket ökade aktiekapitalet med 0,5 MEUR.

FamiCordTx har licensierat en patentsökt CAR-T-teknologi, vilket står för Chimeric antigen receptor T cell, och innebär förenklat en viss typ av cell som genetiskt framställts i kroppen i en särskild variant av cancerbehandling.

Kommentar från VD

”Även om vi för närvarande endast arbetar med naiva mesenkymala stromaceller, banar vår erfarenhet från genteknik inom CAR-T väg för att framgångsrikt kunna tillverka konstruerade stamceller. Detta kommer att stärka vår framtida position inom fältet för mesenkymala celler”, kommenterar VD, Mathias Svahn. 

mer om ämnet