NCC – Fortsatt förbättrad lönsamhet

Starkt resultat för kvartalet och årets första halvår för NCC, som ser positivt på framtidsutsikterna.
2020-07-20

För årets andra kvartal levererar NCC ett förbättrat rörelseresultat i ljuset av en enligt bolaget stark orderstock och ett bra kassaflöde.

Händelser från årets andra kvartal har givetvis påverkats av läget med coronaviruset, men i sin helhet har bolaget lyckats leverera ett positivt momentum. Bland annat visar bolaget på ett förbättrat kassaflöde i relation till samma period från föregående år.

Orderingången kom in på normala nivåer. Jämförelsen med 2019 blir något snedvriden, då väldigt stora ordrar kom in från Danmark under föregående årets andra kvartal. Det resulterade i ett väldigt stark kvartal orderingångsmässigt, som i rapporten ser ut att framställa andra kvartalet för 2020 som svagt, men så är alltså inte fallet.

Väldigt starka engångssifrror ses givetvis som positivt, och en normal orderingång under ett år kantat av osäkerhet såväl kring nuläget som framtiden får ses som starkt. Jämförelsen bör därför inte tas så mycket i beaktning, utan vi blickar då antingen framåt eller jämför siffrorna mot längre bak i tiden för att utgöra trender.

Vi kan även se att detta är något som VDn tar upp i kvartalsrapporten, men kommenterar det senare efter att först ha redogjort för siffrorna och det starka resultatet för kvartalet och första halvåret 2020.

Under första kvartalet var det framförallt resultatet per aktie som stack ut, då bolaget levererade 4,03kr per aktie i resultat, i jämförelse med 2,85kr per aktie för samma period föregående år.

För det första halvåret såg orderingången totalt sett något svagare ut, vilket är framåtblickande. Däremot levererade bolaget ett starkt resultat för halvåret i sin helhet, som landade på 3,25kr per aktie, i relation till -0,03kr per aktie för samma period föregående år.

Ser vi på kvartalsbasis har bygg- och industribolaget NCC levererat en förbättrad tillväxttakt i vinsttillväxten, när andra kvartalet ser starkare ut marginalmässigt än första.

VD Tomas Carlsson kommenterar läget och påpekar en fortsatt hög aktivitet trots läget med coronapandemin. Han menar att orderingången är på en normal nivå givet att föregående år innehöll diverse väldigt stora ordrar från Danmark, och att jämförelsen kan bli något snedvriden på grund av detta.

Fortsatt påpekar VDn att coronakrisen inte haft någon väsentlig påverkan i pågående projekt, och att arbetet kunnat bedrivas som normalt.

Han presenterar också det starka kassaflödet, och pekar på att förbättringarna kommer från föregående år och är viktigt i tider av osäkerhet.

Byggbranschen, som alla branscher, stod inför osäkerhet i början av året när coronapandemin var svår att bedöma. I Branschaktuellt kunde man dagligen läsa om byggindustrin som tampades med osäkerheten kring läget. Det är därför behagligt att läsa kvartalsrapporterna för årets andra kvartal som visar på att styrkan i branschen lever än.

I NCC:s kvartalsrapport för årets andra kvartal kan vi utgöra ett generellt sett positivt tonläge, där VD Tomas Carlsson blickar framåt och menar att NCC har goda förutsättningar att utvecklas väl med hög aktivitet, även under svåra och osäkra tider.

mer om ämnet