Nanexa – Bolaget närmar sig patent

Under onsdagen meddelar Nanexa AB att man närmar sig godkännande av patent i Europa.
2021-07-07

Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad drug delivery plattform PharmaShell® som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla helt nya läkemedelsprodukter. Nanexa har idag samarbete med flertalet läkemedelsbolag.

Under onsdagen meddelar Nanexa att man närmar sig godkännande av patent. Europeiska patentverket (EPO) har idag kommunicerat att de avser bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell-teknologi. Efter interna kontroller och färdigställande av nödvändiga formella krav kommer ett patent att beviljas inom de närmaste månaderna, förutsatt att allt går bra.

mer om ämnet