Monivent släpper Q1-rapport

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vård som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.
2021-05-19

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vård som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. När ett barn inte andas vid födseln måste luft pumpas ner i barnets lungor. För stora eller för små volymer kan orsaka skador på lungor och hjärna. Monivent har utvecklat en unik lösning som hjälper vårdgivaren att säkerställa korrekt behandling.

Monivents produkter

Monivent har idag två produkter i sin produktportfölj, Neo100 och Neo Training. Neo Training är utvecklad med enklare komponenter och med syftet att erbjuda en billigare version för träning av vårdpersonal medan Neo100 är utvecklad för att klara de regulatoriska krav som finns för en produkt som används i klinisk miljö. Affärsmodellen bygger på initial försäljning av systemet som helhet samt tillkommande försäljning av engångsartiklar. Huvudkonkurrent utgörs idag av manuell ventilering utan monitorering och volymmätning.

Den 18 maj släppte Monivent siffrorna för det första kvartalet, och bolaget kan stoltsera med första försäljningen av sin produkt Neo100, som fick CE-märkning under 2020. Under kvartalet löste bolaget in en option som stärker kassan framåt.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Bolaget i siffror:

  • Nettoomsättning 204 KSEK
  • Rörelsekostnader 3 085 KSEK
  • EBIT – 2 880 KSEK

Monivent är fortfarande i fasen av att etablera sin marknadsposition och jobbar med lanseringsförberedelser på utvalda marknader.

Väsentliga händelser under perioden:

  • Första försäljning av Neo100
  • Positiva resultat från studier med Neo100
  • Stärkt kommersiellt fokus genom tre rekryteringar
  • Distributörsavtal tecknat i Italien
  • Optionslösen och riktad nyemission tillförde bolaget 7,4 MSEK

Coronaförsening men stort intresse för produkten

Monivent är negativt påverkade av pandemin, corona har satt käppar i hjulet både för lanseringen av Neo100 och bolagets distributörer. Bolaget kan däremot meddela att resultaten är positiva och att de förbereder sig för lansering av Neo100.

Trots att bolaget inte har lanserat sin produkt ännu, sålde Monivent sin första Neo100 under det första kvartalet 2021. Utöver denna försäljning har bolaget mottagit intresseanmälningar och offertförfrågningar.

VD kommenterar

Karin Dahllöf kommenterar:
“Vi upplever ett stort och ökande intresse för våra produkter. Med ett gediget distributörsnätverk på plats och genom våra nyanställningar kommer vi att kunna öka bolagets kommersialisering nämnvärt. Nu står vi starka, både finansiellt, kommersiellt och kompetensmässigt, och är redo att möta våra kunder när omständigheterna så tillåter.”