MilDef Group – Vinner order

Under tisdagen aviserar Mildef Group att man vinner order på 50,1 MSEK, som ska förse Försvarsmakten med digital infrastruktur.
2021-06-29

MilDef Group AB är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av bestående hårdvara, mjukvara och tjänster, främst till säkerhets- och försvarsindustrin. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.

Under tisdagen aviserar Mildef Group att man vinner order på 50,1 MSEK i Sverige, som kommer att förse Försvarsmakten med väsentliga delar i den digitala infrastrukturen. MilDef har tidigare under 2021 levererat prototypsystem och dessa har genomgått noggranna tester som bevisar såväl kapaciteten som modularitet. De framgångsrika resultaten från testerna har nu genererat en seriebeställning.

Kommentar från VD

“Vi är stolta över att vara en del av digitaliseringen och moderniseringen av den svenska Försvarsmakten. Denna viktiga order befäster det förtroende den svenska Försvarsmakten och FMV har för våra produkter, tjänster och system”, kommenterar VD, Evelina Hedskog.

mer om ämnet