Mildef Group – Serieleverans åt försvarsmakten

Under torsdagen aviserar Mildef Group AB att man har mottagit en order till ett värde av 23,6 MSEK avseende specialiserade datorer till ett integrationsprojekt.
2021-06-24

MilDef Group AB är verksamma inom teknikbranschen, och specialiserade inom utveckling av bestående hårdvara, mjukvara och tjänster, främst till säkerhets- och försvarsindustrin. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.

Under torsdagen aviserar Mildef Group AB att man har mottagit en order till ett värde av 23,6 MSEK avseende specialiserade datorer till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större program, och planerad leverans sker under december 2021. Det finns incitament som tyder på att ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga.

Ordern kommer att förse Försvarsmakten med väsentliga delar i den digitala infrastrukturen. Bolaget har tidigare under året levererat testsystem med framgångsrika resultat, vilket resulterat i denna serie med beställningar.

Kommentar från VD

”Vi är stolta över att vara en del av digitaliseringen och moderniseringen av den svenska Försvarsmakten. Denna viktiga order befäster det förtroende den svenska Försvarsmakten och FMV har för våra produkter, tjänster och system.”, kommenterar VD, Evelina Hedskog.