Medivir – Vill bota cancer i levern

Under tisdagen meddelar Medivir att man erhållit godkännande för tester av ett läkemedel vars uppgift är att bota cancer i levern.
2021-08-31

Medivir är tecknade på Small Cap Stockholm och är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel med fokus på cancersjukdomar och övriga allvarliga sjukdomar. Bolaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller där de helt saknas. Samarbeten och partnerskap är en del av bolagets affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap med övriga aktörer.

Under tisdagen meddelar Medivir att man erhållit regulatoriskt godkännande från det brittiska läkemedelsverket MHRA för tester av läkemedlet MIV-818 vars uppgift är att bota cancer i levern. Studierna av läkemedlet kommer att följa i två steg och omfattar patienter där cancern har framskridit under förstahandsterapin, eller som är intoleranta mot förstahandsterapin.

Kommentar från VD

”Det är tillfredsställande att förberedelserna för studien löper på enligt plan. MHRA-godkännandet är dessutom en viktig kvalitetsstämpel på planeringen och utformningen av studien”, Kommenterar tillförordnad VD, Magnus Christensen.

mer om ämnet