Medimi – Nio danska kommuner förlänger avtal

Under måndagen aviserar Medimi att nio danska kommuner lägger till ett extra år i existerande avtal, som tecknades under våren 2020.
2021-06-28

Medimi AB utvecklar produkter inom sjukvård. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare.

Under måndagen aviserar Medimi att nio danska kommuner lägger till ett extra år i existerande avtal. Den nytecknade överenskommelsen ser gäller i två år med option på ytterligare två år. Det ursprungliga avtalet tecknades under våren 2020.

Kommentar från VD

“Det är ett bra betyg till oss att TIM-kommunerna vill förlänga avtalet. Covid-19 har påverkat implementeringen och vissa av kommunerna startar först upp nu. Naturligtvis har även de positiva resultaten från Aalborgs utvärdering av lösningen påverkat kommunernas vilja att förlänga”, kommenterar VD, Jan Andersson.

mer om ämnet