Nyheter – Coronaviruset

Liknelser dras till Sars och Mers när tidningar skriver om Coronaviruset.
2020-01-27

Liknelser dras till Sars och Mers när tidningar skriver om Coronaviruset. Här pekar dock den aggressiva spridningen mot ett mer snabbrörligt virus. Antalet insjuknade har dubblerats vartannat dygn senaste tiden, och bara sedan igår kväll har siffrorna stigit från 2000 insjuknade till 2800 vid senaste mätningen.  


Ökad oro

Oron sprider sig och nyhetsbevakningen intensifieras, det påverkar börser och råvarupriser negativt, där guld är en av få tillgångsslag som stiger under måndagen. Främst vänds oroliga blickar mot den långa inkubationstiden, och det faktum att insjuknade kan smitta under även under inkubationstiden. Det ökar risken för att fler insjuknar, och syns på allt från hotellpriser till lyxvarumärken. Färre kinesiska turister och en minskad rörlighet sänker bl.a. Burberry, som är noterat på londonbörsen och har fallit hårt sista veckan.

Aggressiv spridning

University of Lancaster och Imperial College i London som genomfört studier kring spridningsriskerna, hävdar att varje insjuknad i snitt kan ha smittat 2,5 personer. De menar då att man för att kunna stoppa spridningen, måste begränsa mer än 60% av smittbärande från att föra viruset vidare. För säsongsbaserad influensa är siffran istället 1,3 smittad per sjuk. De lyfter även fram hur symptomen ter sig olika, vilket gör det än mer svårt att bedöma spridningsrisken. 

Överdrivna reaktioner?

Samtidigt går JP Morgan ut med att dödligheten från epidemier har fallit under de senaste två decennierna. De menar att marknaderna lätt överreagerar och att den ekonomiska effekten inte blir enligt vad fallande börser nu indikerar. 

Vad gäller priset på oljan, sägs OPEC ha förmedlat till Finacial Times, hur de är beredda att vidta åtgärder för att motverka fortsatt prisfall. Oljan handlas nu under $60, ned aggressivt från toppen över $70 tidigare i januari. 

Nya typer av åtgärder

Men åtgärderna som tilltas tycks stramare och långt mer målinriktade än vad världen tidigare skådat. Minnen och lärdomar från Sars tycks påverkat Kinesiska myndigheter till att agera handfast. Wuhan med 11 miljoner invånare är nu helt under karantän, och förbud mot att transportera sig råder. Flertalet flygplatser runtom i världen mäter temperaturer på resenärer och ledigheten under det Kinesiska nyåret förlängs med skolorna fortsatt stängda. Restriktioner för resande i drabbade regioner sprids nu världen över. 

Riskerna för att spridningen fortsatt intensifieras och många nya fall uppdagas tycks överhängande, av allt att döma tar börserna höjd – eller djup – för avsevärd effekt på ekonomin med försiktighet som påverkar resande och konsumtion. Men lyckas man med hårda tag vända spridningen, och få ned hastigheten med vilken viruset nu sprider sig, kan man ana en snabb vändning på börserna som i så fall borde dra en ordentlig lättnadens suck. 

Globalisering

Utvecklingen är otäck och mediebevakningen tycks mer intensiv än vad sjukdomens dödlighet gör sig förtjänt av. Varje år smittas miljontals i säsongsmässiga influensor världen över, men Coronaviruset tycks ha väckt större oro. Anledningen bygger delvis på att viruset är okänt, härstammar från djur och utvecklar sig kontinuerligt, samt den överhängande risken för global spridning med ett allt större resande. 

Kineser är långt mer benägna att resa idag än vid spridningen av Sars som pågick under 2002-2003. Det sätter stor skräck i närliggande ekonomier som med den ökade globaliseringen, tagit del av ekonomisk tillväxt med ökad turistnäring. 

Fake news

Det cirkulerar även en stor mängd information på nätet. Sociala medier samt tidskrifter fyller en viktig roll i att förmedla nyhetsuppdateringar om viruset, men osäkerheten kring vad som är sant och inte växer samtidigt. I sociala flöden rullar videos och citat som menar på en långt större spridning än den som rapporteras officiellt. Det kan späda på rädsla och i viss mån panik, när uppmaningar om ökade försiktighetsåtgärder florerar allt mer intensivt.

Sänk exponering och säkra upp

Effekterna är okända och rädslan tycks påtagande, en god tanke kan vara att minska sin exponering mot börserna och kanske säkra upp i guld och diverse medicinbolag inriktade mot att ta fram vacciner. Ändå bör möjligheten av en stundande överreaktion lyftas, en vändning av utvecklingen bör resultera i bra köplägen. Fortsatt spridning av viruset, än mer om spridningstakten intensifieras, bör dock generera kraftiga nedgångar.