Makrouppdatering

Under onsdagen meddelade FED att stigande inflationsutsikter kan tidigarelägga planerade räntehöjningar.
2021-06-17

FOMC

Med en inflation som stiger snabbare än väntat, samtidigt som den ekonomiska tillväxten tagit fart, så kommunicerade FED igår att de räknar med att tidigarelägga räntehöjningar. Den amerikanska centralbankens balansräkning har sedan pandemins begynnelse nästan dubblats till 8 biljoner.

Sockerpriser

Sockerpriser faller under 17$ för första gången sedan den 26 maj. Detta sker i samband med att utbudet för råvaran säkrats på grund av förbättrade vädervillkor i Indien, Thailand och Brasilien, samtidigt som efterfrågan dämpats.

Turkisk ränta

Den turkiska centralbanken kommunicerade under sitt junimöte att reporäntan behålls på 19 %. Denna räntepolitik kommer bestå till dess att ett signifikant i inflationen sker.