Makronytt: Svagare siffror än väntat för amerikansk retailhandel

Under tisdagen kom siffror för amerikansk retailhandel som var sämre än väntat.
2021-08-17

Svaga retailsiffror från USA

Amerikansk retailhandel föll för juli månad med 1,1 % jämfört med föregående månad. Siffrorna var även lägre än analytikers estimat som låg kring -0,3 %. De svaga siffrorna förklaras delvis av en ökad covid-smitta.

Priset för virke fortsätter falla i USA

Terminspriser för virke som handlas i Chicago föll till under 500$ under tisdagen. Detta är den lägsta nivån sedan 2020. Virkepriser har nu fallit med mer än 70 % sedan priset toppade den 7 maj. Den främsta förklaring går att finna i minskad efterfrågan för nya husbyggen.

BNP-siffror för EU bekräftas

EU-zonens kvartalsvisa ekonomiska tillväxt bekräftades till 2 % för det andra kvartalet 2021. Detta följer efter två kvartal i rad med negativ tillväxt. Den positiva utvecklingen är kopplad till ett öppnande av de flesta europeiska ekonomierna efter tidigare lock-downs.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.