Makronytt: Minskad optimism hos företagare i Storbritannien

Idag kom nyheten om hur optimismen hos företagare i Storbritannien minskar, Eurozonens konsumenter visar upp liknande tendenser.
2021-10-21

Minskad optimism i Storbritannien

Den kvartvalvisa barometern, ”CBI”, som mäter tillverkares optimism, kom in väsentligt lägre än marknadens estimat. Indikatorn minskade med 25 punkter till +2 jämfört med den föregående perioden. Den främsta förklaringen finner man i den komponent- och materialbrist som sätter avtryck hos den brittiska ekonomin. Vidare nämner fler företag hur brist på arbetskraft gör situationen än värre.

Minskad optimism hos konsumenter inom Eurozonen

Konsumentindikatorn för den europeiska zonen föll till -4,8 under oktober, att jämföra med -4 under den föregående månaden. Siffrorna låg nära marknadens estimat om -5,0.

Turkiet sänker räntan

Den turkiska centralbanken meddelade under torsdagen att de sänker räntan till 16 % från 18 % som den tidigare låg på. Marknaden förväntade sig inte en sänkning som översteg 0,5 procentenheter eftersom landets årliga inflation ligger över 19 % och beskedet togs därför inte emot väl. Den turkiska valutan, liren, handlades ned till en ny historisk lägstanivå mot den amerikanska dollarn.