Makronytt: Brasiliansk ekonomi minskar under Q2

Under onsdagen kom siffror från Brasilien som var mer negativa än väntat, USA kom dock med statistik som slog förväntningarna.
2021-09-01

Brasiliens ekonomi minskar

Den brasilianska ekonomin minskade med 0,1 % för det andra kvartalet . Detta var 0,2 % under marknadens samlade förväntningar. Dessa siffror ska dock betraktas i ljuset av tre tidigare kvartal i rad med tillväxt. Den negativa tillväxten förklaras framförallt av jordbruks- och industrisektorn som släpade efter under det andra kvartalet.

Starkare siffror än väntat från USA

Det amerikanska ”ISM Manufacturing PMI” som är en konjunkturmätare, kom under dagen in med starkare siffror än väntat. Detta index ökade till 59,9 för augusti, att jämföra med 59,5 för juli månad. De samlade förväntningarna låg kring 58,6. De tillfrågade, som står som underlag för mätningen, rapporterade att företag och leverantör fortsatt tampas med att möta den återuppväckta efterfrågan som uppstått efter pandemins avtagande negativa effekt men att ett underskott av basmaterial och stigande råvarupriser utgör en utmaning.

Vetepriser faller till 5-veckors lägsta.

Veteterminer som handlas på Chicago börsen minskade under onsdagen till under 7$, detta var den lägsta nivån sedan 28 juli. Den kortsiktiga nedgången förklaras delvis genom en avtagande efterfrågan i takt med att priserna tidigare stigit till den högsta nivån på åtta och ett halvt år. Samtidigt kom en ny rapport från ”The US Department of Agriculture” som gjorde gällande att utbudet kommer vara lägre för 2021-2022 än vad de tidigare estimerat.