Makronytt: Amerikanska konsumentpriser i linje med marknadens förväntningar

Statistik för amerikanska konsumentpriser landade nära marknadens förväntningar, sentimentet hos Australiensiska konsumenter sjunker och Kinesisk utlåning minskar.
2021-08-11

Konsumentpriser i USA nära marknadens förväntningar

De amerikanska konsumentpriserna landade under juli månad på 5,4 % att jämföra med marknadens förväntningar om 5,3 %. Den förhållandevis höga inflationen härleds bland annat till att ekonomin öppnas upp efter coronakrisen samt högre råvarupriser.

Lägre sentiment hos Australiensiska konsumenter

Konsumenters sentiment i Australien (The Westpac-Melbourne Institute Index of Consumer Sentiment) minskade med 4,4 % till 104,1 under augusti. Detta är den lägsta nivån på ett år. Nedgången kopplas till en förlängning av den lock-down som präglat landet sedan coronakrisens begynnelse.

Kinesisk utlåning minskar

Kinesiska banker ökade sin utlåning med 1,08 biljoner Yuan under juli 2021. Detta var den lägsta nivån sedan oktober 2020 och det var även lägre än marknadens förväntningar som låg kring 1,2 biljoner. Den kinesiska centralbanken väntas nu vidta åtgärder för att stimulera ekonomin efter signaler om att den ekonomiska tillväxttakten minskar.