Makronytt: Amerikansk handel avvaktande inför FED på fredag

Under onsdagen väntar marknaden med spänning inför kommunikation från FED på fredag.
2021-08-25

Avvaktande handel inför FED

S&P 500 har handlats upp till en ny all time high under onsdagen. Investerare har blivit mer optimistiska till landets ekonomiska utveckling eftersom nya fall av covid-smittade ser ut att toppa. På fredag ska den amerikanska centralbankschefen, Jerome Powell, prata om framtiden för de obligationsköp som i dagsläget genomförs. Marknaden väntar med anspänning inför besked om i vilken utsträckning de ska skalas ned samt under vilket tidsspann detta kommer ske.

Stigande producentpriser i Spanien

Producentpriser i Spanien steg under juli månad med 15,3 % på årsbasis. Detta följer samma mönster som juni månad visade med 15,4 % högre producentpriser än vid samma period föregående år. Detta var den snabbaste förändringen sedan oktober 1983. Den främsta drivkraften bakom prisstegringen är de stigande priserna på energi.

Dystert sentiment hos Schweiziska investerare

Färsk statistik från augusti visade att Schweiziska investerares samlade sentiment var det lägsta sedan mars 2020. Det sentimentindex som används för att mäta detta minskade med 50,6 punkter, jämfört med föregående månad. Den främsta förklaringen går att finna i en förnyad rädsla för pandemin och den nya delta-mutationen.