Magnolia – förvärvar i tillväxtregionen Östersund

Under torsdagen meddelar Magnolia Bostad att man tecknar avtal tillsammans med Tegelplan Utveckling avseende förvärv av mark i Östersund.
2021-08-26

Magnolia Bostad är tecknat på Small Cap Stockholm och är en samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Bolagets arbete styrs av en helhetssyn, där verksamheten bedrivs med målsättningen om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Under torsdagen meddelar Magnolia Bostad att man tecknar avtal tillsammans med Tegelplan Utveckling avseende förvärv av mark i Östersund för utveckling av ca 190 bostäder om ca 11 500 kvm och ca 2000 i bruttoarea för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.

Kommentar från VD

”Vi tror på Östersund och Jämtland som tillväxtregion. Vi har ett flertal pågående projekt i Östersund och ser stor potential i vårt nyförvärvade område i Tegelplan”, kommenterar VD, Johan Tengelin i ett pressmeddelande under torsdagen. 

mer om ämnet