Magnolia Bostad – Förvärvar mark i Sundsvall

Under måndagen aviserar Magnolia Bostad AB att man förvärvar mark i Sundsvall om ca 21 000 kvm.
2021-06-28

Magnolia Bostad AB utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och egen förvaltning.

Under måndagen aviserar Magnolia Bostad AB att man förvärvar mark i Sundsvall. Bolaget har tecknat avtal tillsammans med Diös fastigheter om förvärv av mark i Sundsvall för utveckling av ca 350 bostäder om ca 21 000 kvadratmeter bruttoarea.

Kommentar från VD

”Detta blir vår första affär med Diös Fastigheter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete som innebär att utveckla Sundsvall med moderna hem och lösningar för en hållbar och levande stad. Vi har ett flertal pågående projekt i Sundsvall och ser stor potential i vårt nyförvärvade område i Alliero”, kommenterar VD, Johan Tengelin.

mer om ämnet