Magnolia Bostad – Förvärvar mark i Kungsbacka

Under onsdagen aviserar Magnolia Bostad AB att man har tecknat avtal gällande förvärv av byggklar mark för utveckling av ca 350 bostäder om ca 23 000 kvm BTA.
2021-06-23

Magnolia Bostad AB utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och egen förvaltning.

Under onsdagen aviserar Magnolia Bostad AB att man har tecknat avtal gällande förvärv av byggklar mark för utveckling av ca 350 bostäder om ca 23 000 kvm bruttoarea. Bolagets ambition är att bevara den befintliga karaktären i Kungsbacka-området genom att de nya kvarteren ska få varierade fasader i trä och tegel, samt olika våningshöjder. Bostäderna kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver.

mer om ämnet