Mackmyra – Strategiska besparingar banar väg för STÄRKT fotfäste

Under fredagsförmiddagen presenterade Mackmyra Svensk Whisky sin Q2-rapport, vilken visar på fortsatta resultatförbättringar.
2021-08-20

Mackmyra är ett svenskt whiskydestilleri som är tecknat på First North Stockholm.  Bolaget grundades 1999 och är sveriges första maltwhiskytillverkare. De olika stegen i tillverkningen såsom mognadslagring, buteljering och maltrökning sker separat i olika svenska städer.

Nettoomsättningen uppgår under det andra kvartalet till 21,1 MSEK, vilket motsvarar en minskning med 3 procent. Bruttoresultatet uppgår till 11,0 MSEK vilket ger en ökning om 22 procent. Rörelseresultatet under det andra kvartalet  uppgår till -0,9 procent. Det justerade EBITDA uppgår under det andra kvartalet till 0,2 MSEK och kassaflödet efter investeringar uppgår under det andra kvartalet till -5,4 MSEK.

Bolagets kostnadsbesparingsprogram har inneburit betydligt lägre operationella kostnader än föregående år. Trots den positiva resultatutvecklingen så har försäljningen under Q2 varit något mer avvaktande än vad vintern var men bruttomarginalerna har stärkts. Bolaget når en EBIT-förbättring om 3,7 MSEK i kvartalet och under de första sex månaderna har EBIT-resultatet förbättrats med 8,3 MSEK jämfört med samma period under 2020.

Väsentliga händelser under Q2

Mackmyra lanserade en ny exklusiv whisky, Moment Brukswhisky DLX, en hyllning till orginaldestilleriet på Mackmyra Bruk. Utgåvan är en single malt whisky som efter destillering på Mackmyra Bruk fått mogna i Bodås Gruva. Lanseringen har samma grundrecept, men är betydligt äldre och en extra lyxig version av Mackmyras klassiska Brukswhisky.

Kommentar från VD

“Omstruktureringsarbetet har under perioden fortsatt och har under kvartalet inneburit cirka 1,8 MSEK lägre operationella kostnader än motsvarande period föregående år. Under första halvåret uppgår de ackumulerade besparingarna till knappt 4 MSEK. Detta är helt ENLIGT PLAN och besparingarna förväntas nå ungefär motsvarande nivå under de kommande kvartalen”.

VD, Johan Larsson, berättar vidare att årets andra kvartal har fortsatt bidra till Mackmyras positiva resultatutveckling. Han trycker på vikten av den medvetna PRISHÖJNINGSSTRATEGIN och att fokus kommer att ligga på målstyrd försäljning. Avslutningsvis menar Larsson att förändringsprocesser tar tid och om fokus ligger på att göra kontinuerliga framsteg så är han övertygad om att det kommer bana väg för goda resultat framöver.

mer om ämnet